:: กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ::
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(Username)
:
[เลขประชาชน 13 หลัก]
รหัสผ่าน
(Password)
:
[ครั้งแรกใช้ 123456]


:: จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรกสำเร็จ 3011 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์ 3,108 คน ::

:: กรณีลืม Password กรุณาติดต่อ งานการเงิน สสจ.ปัตตานี โทร 073-460234 ต่อ 1106 ::