ขอเชิญ..ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง “เทรนด์ใหม่ของการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์แบบจากมุมมองของการบริการปฐมภูมิ”(New trend in perfect health care from primary care perspective) ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Click.

116 Views

เทรนด์ใหม่ของการดุแลสุขภาพฯ Click