ขอเชิญ..ประชุมวิชาการนานาชาติ Pan-Pacific Rehabilitation Conference 2023 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Webinar)

79 Views

Pan-Pacific . Click