สสจ.ปัตตานี ที่ ปน 0032-ว 9240 ลว.15 ก.ย.64 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

282 Views

สสจ.ปัตตานี ที่ ปน 0032-ว 9240 ลว.15 ก.ย.64 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564