ขอเชิญ…เข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2023 ครั้งที่ 19 เรื่อง “Current and Future Trends in Diabetes Management” ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

105 Views

Current and Future Trends in Diabetes Management.Click