ผู้บริหารโรงพยาบาล

นพ.รุซตา สาและ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์

พญ.ภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ

ผู้อำนวยการ รพร.สายบุรี

นพ.อนุชิต วังทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองจิก

นพ.สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง

นพ.อนันต์ ชินดือเระ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ

นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ

นพ.ซุลกิฟลี ยูโซะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น

พญ.นินี สุไลมาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะรัง

นพ.อรัญ รอกา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

นพ.ถนัด อาวารุลหัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

นพ.อับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน