ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ยกเลิกรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (เฉพาะตำแหน่ง)

342 Views

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

ประกาศยกเลิกรับสมัครระดับชำนาญการพิเศษ (เฉพาะตำแหน่ง)