ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

810 Views

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ว 2288)