ขอประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

195 Views

สำนักเขตสุขภาพที่ 12 มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดคลิกที่นี่ 1-สธ 0237-ว243 ลว.13 มี.ค.66 รับย้าย-รับโอน