รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

3,275 Views

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา ดังนี้

              1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน  3 อัตรา
              2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
              3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา
              4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา     

รายละเอียดคลิกที่นี่ 1-นส.ปน0033-ว2950 ลว.22 มี.ค.66 แจ้งรับย้าย-โอน (22 มี.ค.66)