ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ

1,680 Views

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่างในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดคลิกที่นี่ 8-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ