ขอเชิญประชุมวิชาการโครงการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ “ความท้าทายของระบบสุขภาพปฐมภูมิในกระแสการเลี่ยนแปลง (Challenges of Primary Healthcare System in a Changing Word) ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี นครพนม จังหวัดนครพนม”

196 Views

ความท้าทายของระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ11-13 กค.66นครพนม Click.