ขอเชิญ…เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ RIAC 2023 เรื่อง “Taking the lead on Innovation and the Future of Medicine” โดยมีรอบ Pre-congress วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และรอบ Main conference วันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

242 Views

ประชุมวิชาการตานาชาติ RIAC 2023.Click