สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร 1) หลักสูตรการใช้วิธีคิดเชิงระบบ (systems thinking) 2) หลักสูตรระบาดวิทยาด้านโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (epidemiology of infectious diseases in hospital)

30 Views

หลักสูตรอบรมออนไลน์.Click