สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดงานประชุมต่อเนื่องติดกัน 2 งานประชุม เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถได้รับรับความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานประชุม Chulalongkorn Annual Surgery & Aestheti(CASA) conference 2023 ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 2.การอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง Current Issues in Dermatology 2023 ในวันพุธ ที่ 8 และวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566

59 Views

ประชุม CASA-CURRENT ISSUES.Click