สถาบันพัฒนศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์สาธารรสุขขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 7 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 รุ่นที่ 8 วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเดอไพร์ม รางน้ำ ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ

106 Views

หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุขขั้นก้วหน้า.Click