ขอเชิญ…เข้ารับการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร1เดือน)” โดยแบ่งการอบรม 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่1 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม และวันที่ 29-31 มกราคม 2567 ระยะที่2 ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (Workshop) ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

76 Views

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด.Click