ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

103 Views

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 อัตรา
สังกัดกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดคลิกที่นี่ นส.สธ 0207.01-6816 ลว. 4 มี.ค.67