รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

40 Views

ด้วย รพ.พระจอมเกล้า มีความประสงค์รับย้าย//รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดคลิกที่นี่ นส.รพ.พระจอมเกล้า พบ 0033.2-ว1