รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

41 Views

ด้วยโรงพยาบาลสงขลา มีความประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ตำแหเน่งเลขที่ 131622 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคลิกที่นี่นส.สข 0033.201.4-ว106 รพ.สงขลา