ร้บย้าย/รับโอนข้าราชการ

99 Views

ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น มีความประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

รายละเอียดคลิกที่นี่นส.รพ.ขอนแก่น ขร 0033.0-4079