รับย้ายข้าราชการ เข้ามาในสังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

38 Views

ด้วยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

รายละเอียดคลิกที่นี่นส.รพ.กาฬสินธุ์ กส 0033.2-ว1563