ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

618 Views

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สสจ.ปัตตานี

ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดคลิกที่นี่
ประกาศรับสมัคร 11 ม.ค.-20 ม.ค.65

1. ใบสมัคร ทำหน้าที่ สสอ.

2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ

3. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์

4. แบบฟอร์มการนับระยะเวลาเกื้อกูล