ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

531 Views

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

ประกาศรับสมัครระดับชำนาญการพิเศษ

1. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2. สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

3. เภสัชกรชำนาญการพิเศษ