ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

725 Views

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

ประกาศรับสมัครระดับชำนาญการพิเศษ

1. สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

2. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

3. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

4. แพทย์แผนไทยชำนาญการพิเศษ

5. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ